HLAVNÍ PARTNEŘI / MAIN PARTNERS

Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP)
Électricité de France
Skupina ČEZ

PARTNER

VUJE

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS

Časopis All for Power
PRO-ENERGY MAGAZÍNEnergy Hub
Peak.cz – peníze, ekonomika, analýzy, komentáře
Časopis ENERGETIKA

PROGRAM

Jednacím jazykem konference je angličtina.

15. výroční konference o jaderné energetice NERS 2023 s názvem “RENESANCE JADERNÉ ENERGETIKY V ČESKU I V EVROPĚ – JEDINÁ CESTA K ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI A SOBĚSTAČNOSTI“, Praha, 19. říjen 2023

Renesance jaderné energetiky se tváří v tvář současným turbulentním změnám v energetice stává skutečností. Skutečností je i to, že jaderné elektrárny jsou zdrojem bezemisním a nejlépe vyhovují požadavkům na soběstačnost a bezpečnost v dodávkách elektřiny.

V souvislosti s tím se konference NERS 2023 zaměřila:
• na diskuzi nejen o přidané hodnotě rozvoje jaderné energetiky pro celospolečenský a ekonomický rozvoj, ale i na nezbytnou výchovu a vzdělávání špičkových expertů,
• na představení technologické připravenosti umožňující širokou mezinárodní spolupráci sdílení informací a znalostí a
• na diskuzi o nutných předpokladech pro úspěšný rozvoj české a evropské jaderné energetiky.

9:00
Jiří MAREK, předseda konference NERS 2023 – úvodní slovo a představení účastníků dopolední sekce
Jan SKOPEČEK, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR otevřel téma „Rozvoj jaderné energetiky jako impuls společenského a ekonomického růstu“, a řídil dopolední sekci
Sarah ILLOUZ, Offer Director – Czech Republic New Build Offer (EDF),
a stejně tak i Minhwan CHANG, Chief Representative of KHNP Prague Office,
představili pohledy největších světových technologických lídrů na obrovskou přidanou hodnotu v oblasti rozvoje know-how i high-tech, služeb, vzdělávání i kvality života v regionu, kterou výstavba a provoz jaderné elektrárny přináší
Petr ZÁVODSKÝ, generální ředitel a předseda představenstva dceřiných společností ČEZ, a.s. – Elektrárna Dukovany II, a. s., a Elektrárna Temelín II, a. s. – nejdůležitější milníky v přípravě nových jaderných zdrojů a výchova nových špičkových expertů byly předmětem jeho prezentace
Vojtěch PETRÁČEK, rektor ČVUT v Praze se zabýval úlohou technické univerzity při rozvoji jaderné energetiky a možnými nástroji na sdílení znalostí a informací, a to jak při vzdělávání studentů, tak i při spolupráci s jaderným průmyslem.

13:00
Daneš BURKET, prezident České nukleární společnosti, řídil odpolední zasedání, v němž byly diskutovány schopnosti a požadavky přípravy jaderných programů včetně mezinárodní spolupráce při jejich realizaci
Pavel KRÁL, vedoucí oddělení Bezpečnostní analýzy ÚJV Řež, zhodnotil přínosy široké mezinárodní spolupráce ve zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren
Timo Vuorinen, Senior Project Manager, Fortum Power and Heat Oy, představil příspěvek „Fortum’s competences gained through experience in recent nuclear newbuild projects“ (autor Jani IKONEN, Director, Newbuild and Operating Services, Fortum Power and Heat Oy)
Branislav HATALA, ředitel divize jaderné bezpečnosti, výzkumu a vývoje slovenské technologické firmy VUJE představil zkušenosti a schopnosti svých společností s podporou přípravy a výstavby nových jaderných zdrojů.
Bronislav KULIKOV, zvláštní vyslanec pro Ukrajinu, vedoucí obchodního rozvoje pro východní Evropu skupiny WITKOWITZ) vystoupil s informací týkající se očekávaného příspěvku o současnosti a perspektivách ukrajinského jaderného programu, a to za situace, kdy z objektivních důvodů nebyla možná žádná forma komunikace s ukrajinskými kolegy.

15:00
Vladimír DLOUHÝ, prezident Eurochambres, bývalý ministr průmyslu a obchodu (z období dostavby JE Temelín) a emeritní prezident Hospodářské komory ČR, inicioval a řídil diskuzi u kulatého stolu, která byla zaměřena na důležitou roli „jaderná aliance“ šestnácti evropských států, národní jaderné programy, důsledné využití podmínek EU taxonomie a další faktory podporující renesanci jaderné energetiky.
Diskuze se zúčastnili:
Tomáš EHLER, vysoký reprezentant ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Yves DESBAIZEILLE, Director General, nucleareurope, Brussels,
Zuzana Monika PETROVIČOVÁ, Head of Unit, Nuclear energy, nuclear waste and decommissioning, European Commission,
Lubomír LÍZAL, ekonom, vysokoškolský pedagog, České vysoké učení technické v Praze,
Andrzej SIDŁO, Chief expert, Polish Ministry of Climate and Environment.

17:00
stručné shrnutí a ukončení konference