HLAVNÍ PARTNEŘI / MAIN PARTNERS

Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP)
Électricité de France
Skupina ČEZ

PARTNER

VUJE

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS

Časopis All for Power
PRO-ENERGY MAGAZÍNEnergy Hub
Peak.cz – peníze, ekonomika, analýzy, komentáře
Časopis ENERGETIKA
Daneš BURKET

Daneš BURKET    president České nukleární společnosti, ředitel sekce Výzkum a vývoj, Centrum výzkumu Řež

Po absolvování Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze v roce 1994 pracoval v Jaderné elektrárně Dukovany, kde prošel různými pozicemi až po vedoucího oddělení Reaktorová fyzika. V roce 2007 přešel na centrálu společnosti ČEZ, kde působil jako ředitel sekce Technická podpora a byl kromě jiného zodpovědný za zavádění programů řízení životnosti na jaderných i klasických elektrárnách a přípravu dokumentace pro prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Od roku 2016 je ředitelem sekce Výzkum a vývoj v Centru výzkumu Řež. Daneš Burket získal titul Ph.D. v oboru jaderné inženýrství, působil ve vědecké radě Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a dozorčí a vědecké radě Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň. Byl členem týmů WANO (World Association of Nuclear Operators) Peer Review v japonské společnosti TEPCO a jaderných elektrárnách Fukushima Daiichi a Kashiwazaki Kariwa a v čínské jaderné elektrárně Tianwan. Od roku 2010 je prezidentem České nukleární společnosti.

Minhwan CHANG

Minhwan CHANG    Chief Representative of KHNP Prague Office

Pan Minhwan Chang působí jako vedoucí představitel pražské kanceláře KHNP, kde vede a koordinuje úsilí KHNP při prosazování nových jaderných projektů v České republice. Od svého nástupu do KHNP v roce 2002 získal pan Chang rozsáhlé odborné znalosti v oblasti provozu jaderných elektráren a rozvoje mezinárodních projektů. Zejména v roce 2011 sehrál klíčovou roli při triumfální realizaci projektu výstavby JE Barakah v SAE, kde byl odpovědný za školení personálu ENEC a příprav na uvedení do provozu. V roce 2014 pan Chang významně přispěl ke globální jaderné bezpečnosti tím, že působil jako Peer Reviewer v tokijském centru WANO, čímž podpořil bezpečný provoz JE po celém světě. V poslední době zaměřil pan Chang své úsilí výhradně na expanzi zámořského jaderného sektoru v Evropě, což podtrhuje jeho odhodlání rozvíjet toto klíčové odvětví.

Yves DESBAZEILLE

Yves DESBAZEILLE    Director General, nucleareurope

Yves Desbazeille v roce 1991 absolvoval elektrotechniku na Ecole Supérieure d'Electricité ("SUPELEC") ve Francii a na počátku nového tisíciletí studoval v programu MBA. Během své úspěšné kariéry se podílel na různých činnostech a zodpovědnostech ve společnosti EDF: jaderné inženýrství, řízení projektů vodní a tepelné energetiky ve Francii, USA i v Asii, kde působil 5 let. Jeho předchozí pozice zástupce EDF pro energetiku v Bruselu mu poskytla hluboké znalosti institucí EU a bruselských zainteresovaných stran a energetických a klimatických zájmů v Evropě. nucleareurope je bruselské obchodní sdružení pro jadernou energetiku v Evropě. nucleareurope vystupuje jako hlas evropského jaderného průmyslu v diskusích o energetické politice s institucemi EU a dalšími klíčovými zúčastněnými stranami. Členy nucleareurope je 15 národních jaderných asociací.

Vladimír DLOUHÝ

Vladimír DLOUHÝ    poradce, prezident Eurochambres

Vladimír Dlouhý je absolvent VŠE a postgraduálního studia matematické statistiky a pravděpodobnosti na Karlově univerzitě, v letech 1978-79 také studoval na Katolické univerzitě v Leuvenu (Belgie). Bývalý ministr hospodářství ČSFR i ministr průmyslu a obchodu ČR – v této pozici se významně zasadil o dokončení projektu jaderné elektrárny Temelín. V letech 2014-2023 působil jako prezident Hospodářské komory ČR a od roku 2023 je prezidentem Eurochambres, evropské asociace obchodních a průmyslových komor. Současně pracuje pro řadu zahraničních i českých společností (Meridiam Infrstructure Francie, Suez, Francie, Medha Corporation, Indie a další). Je členem Správní rady ČVUT a Trilaterální komise. V minulosti pracoval 25 let jako mezinárodní poradce investiční banky Goldman Sachs, v letech 1997-2011 byl též poradcem společnosti ABB, v období 2013-2018 pracoval pro společnost Rolls Royce. V letech 2009-2013 působil jako poradce výkonného ředitele IMF a byl rovněž členem několika Národních ekonomických rad vlády ČR (NERV). Do roku 2022 více jak 20 let vyučoval na Karlově univerzitě v Praze.

Tomáš EHLER

Tomáš EHLER    zastupující vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Tomáš Ehler se energetice a energetické politice věnuje dlouhodobě, dosud vedl odbor jaderné energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu, je rovněž členem dozorčí rady společnosti Elektrárna Dukovany II. Před svojí misí na MPO pracoval například v Hospodářské komoře a také v diplomatických službách Ministerstva zahraničních věcí. Působil v Berlíně či Vídni, jako obchodní rada vedl obchodně-ekonomické oddělení českého velvyslanectví ve Spolkové republice Německo. Tomáš Ehler vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze a Institut pro průmyslový a finanční management, nyní je v doktorském studijním programu na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Branislav HATALA

Branislav HATALA    ředitel divize jaderné bezpečnosti, výzkumu a vývoje slovenské technologické firmy VUJE

Inženýrská studia absolvoval na Elektrotechnické fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě (1995) a v roce 2008 získal doktorát v oboru jaderná energetika na Slovenské technické univerzitě. Od roku 1995 pracuje v divizi jaderné bezpečnosti VUJE, a.s. V současné době je ředitelem divize výzkumu a vývoje jaderné bezpečnosti. Organizoval celou řadu velkých slovenských i mezinárodních projektů zabývajících se bezpečnostními analýzami, numerickými simulacemi i vývojem licenční dokumentace pro jadernou bezpečnost. V posledním období se aktivně podílel na projektech řešících vývoj nových koncepcí a pokročilých jaderných technologií. Je slovenským zástupcem ve výzkumné organizaci Visegrádské čtyřky "V4G4 Centre of Excellence", jejímž cílem je vývoj reaktorů čtvrté generace. V mezinárodní organizaci pro vývoj pokročilých typů reaktorů "Generation Four International Forum" je předsedou pro vývoj technologie rychlých plynem chlazených reaktorů. Byl zodpovědný za návrh a řízení několika projektů zaměřených na vývoj prototypu rychlého plynem chlazeného reaktoru ALLEGRO. V současné době je jeho tým zodpovědný za realizaci fyzikálních a energetických zkoušek při spouštění 3. bloku jaderné elektrárny Mochovce.

Jani IKONEN

Jani IKONEN    Director, Newbuild and Operating Services, Fortum Power and Heat Oy

Jani Ikonen absolvoval v roce 2004 Technickou univerzitu v Lappeenrantě. Od té doby pracuje v energetickém průmyslu a v roce 2009 nastoupil do společnosti Fortum, kde se zaměřuje zejména na projekty nové výstavby jaderných elektráren. J. Ikonen má vzdělání v oboru procesního inženýrství a výpočetní dynamiky tekutin, ale od začátku své kariéry pracoval v mnoha pozicích v projektech nových staveb a modernizací elektráren, včetně například přípravy technických požadavků, hodnocení dodavatelů a přípravy licenční dokumentace. Podílel se na všech nedávných finských projektech výstavby nových elektráren, jako jsou Loviisa 3, Hanhikivi 1 a Olkiluoto 3. Od roku 2022 vede oddělení Newbuild and Operating Services ve společnosti Fortum Nuclear Services.

Sarah ILLOUZ

Sarah ILLOUZ    Offer Director – Czech Republic New Build Offer, EDF – International New Nuclear Development

Sarah Illouz zahájila svou kariéru na francouzském velvyslanectví v Římě v Itálii, kde se zabývala bilaterální spoluprací, poté nastoupila do špičkové francouzské poradenské firmy specializující se na veřejný sektor a zavádění významných státních reforem. V roce 2011 nastoupila do společnosti AREVA (nyní Framatome), aby jako zástupkyně pro vztahy s institucemi v Itálii podporovala její aktivity v oblasti rozvoje podnikání v jaderné energetice a v oblasti obnovitelných zdrojů. Poté přešla do týmu offshore větrných elektráren společnosti AREVA, kde řídila vítěznou nabídku společnosti AREVA (v konsorciu se společností Engie) na jednu z prvních francouzských veřejných soutěží v této oblasti na dodávku dvou větrných farem o výkonu 500 MW na severu Francie. Po této zkušenosti se vrátila k jaderným aktivitám a nastoupila do obchodní divize AREVA New builds. V roce 2017 Sarah Illouz nastoupila do skupiny EDF, lídra francouzského jaderného průmyslu, aby posílila jeho aktivity v oblasti vývoje nových jaderných zařízení. Jako taková se podílela na redefinici významných strategických mezinárodních partnerství, zejména se společnostmi CGN (Čína) a MHI (Japonsko), a vedla úsilí o rozvoj podnikání v různých geografických oblastech, zejména ve Spojeném království. V roce 2020 převzala Sarah Illouz odpovědnost za marketingové aktivity společnosti EDF v oblasti nové jaderné energetiky a vedla propagační práce týkající se řady jaderných reaktorů společnosti EDF, konkrétně reaktorů EPR (1650 MW), EPR1200 (1200 MW) a NUWARD SMR (340 MW). V roce 2020 byla rovněž jmenována ředitelkou nabídky pro Českou republiku, která vede přípravu nabídky společnosti EDF na dostavbu elektrárny Dukovany 5. Sarah Illouz vystudovala humanitní vědy na Ecole Normale Supérieure (ENS) a politologii a veřejné záležitosti na Institut d'Etudes Politiques (Sciences Po Paris), což jsou špičkové a renomované francouzské akademické instituce.

Pavel KRÁL

Pavel KRÁL    Vedoucí oddělení Bezpečnostní analýzy, ÚJV Řež, a. s.

Pavel Král získal v roce 1990 magisterský titul v oboru jaderné inženýrství na Fakultě strojní ČVUT v Praze a doktorát v oboru jaderné inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské téže univerzity v roce 2015. Celá jeho profesní kariéra je spojena s ÚJV Řež s výjimkou dvou konzultačních pobytů - jednoho v AEA Technology a jednoho ve Westinghouse. Jeho více než třicetiletá práce v oblasti jaderné energetiky je zaměřena na jadernou bezpečnost a projektování. Pokud jde o jeho pozici v ÚJV Řež, je vedoucím oddělení bezpečnostních analýz a členem dozorčí rady společnosti. Je také aktivní v mezinárodní spolupráci - v rámci sdružení a projektů EU, aktivit OECD/NEA, programů US NRC a dalších. Mimo jiné je vedoucím technické oblasti 1 "Bezpečnost elektráren a hodnocení rizik" a spolupředsedou koordinační rady aliance NUGENIA. Je také členem generálního sekretariátu sdružení SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform).

Lubomír LÍZAL

Lubomír LÍZAL   ekonom a vysokoškolský pedagog, České vysoké učení technické v Praze

Absolvent elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického, doktorát v ekonomii získal na CERGE UK a v roce 2006 se habilitoval na Univerzitě Karlově. Ve své výzkumné práci se specializuje na ekonomii transformace, ekonometrii, aplikovanou mikroekonomii, struktury trhu, správu a řízení podniků, konkurenceschopnost, monopoly, energetiku a vztah ekonomie a životního prostředí. Od roku 1993 působil v Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR (NHÚ AV ČR), v letech 2003–2008 zastával pozici ředitele NHÚ AV ČR a CERGE UK. Byl, mimo jiné, členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a dozorčí rady energetické společnosti ČEZ. Od února 2011 do února 2017 byl L. Lízal členem bankovní rady ČNB. V letech 2018-2019 byl rektorem Anglo-Americké vysoké školy, z.ú. (AAU), a následně v letech 2020-2021 ředitelem Expobank CZ, a.s. V současnosti je pedagogicko-vědeckým pracovníkem na ČVUT na Fakultě elektrotechnické (FEL ČVUT) a v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT).

Jiří MAREK

Jiří MAREK   NERS 2023 Conference Chairman

Konzultant v oblasti energetiky, jednatel a společník firmy JMM CS spol. s r.o., která pod značkou JMM consulting působí v oblasti poradenství a realizací odborných akcí. Po absolvování Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT pracoval ve výzkumu, v energetice pracuje od roku 1974 (v ČEZ do roku 1996). V posledních více než 20 letech působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, předseda a místopředseda dozorčí rady ČEZu, člen dozorčích rad několika energetických distribučních společností a poradce náměstka ministra financí. V souvislosti s tím se podílel na reorganizaci státní správy v energetice i na formování státní energetické politiky, na založení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a na přípravě privatizace české energetiky. Specializuje se na popularizační publikační činnosti, zejména v jaderné energetice a má rozsáhlé zkušenosti z organizování mezinárodních a specializovaných odborných konferenci a fór. Jeho vyjádření k procesům v energetice jsou uváděné v TV, rozhlase i ekonomických periodikách. V roce 2014 byl zvolen presidentem spolku Jaderní veteráni.

Vojtěch PETRÁČEK

Vojtěch PETRÁČEK    rektor Českého vysokého učení technického v Praze

Vojtěch Petráček je český jaderný fyzik a vysokoškolský pedagog. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. V letech 1999 – 2003 působil na univerzitě v Heidelbergu. Od roku 2004 působí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze, kde roku 2007 získal titul docenta a věnuje se zde pedagogické i vědecké činnosti. Vyučuje experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a subatomovou fyziku. Jeho hlavními obory je fyzika ultra-relativistických jaderných srážek a částicová fyzika, jejichž experimentální a teoretické aspekty se v rámci výzkumu na fakultě snaží spolu se studenty a kolegy propojit. Je spoluautorem několika vědeckých článků. V letech 2010 – 2015 byl prorektorem pro vědeckou a výzkumnou činnost na Českém vysokém učení technickém v Praze a od roku 2018 zastává funkci rektora této univerzity. Od začátku pandemie spojenou s Covid-19 se aktivně zapojoval do boje s tímto virem, pomáhal řešit vzniklou krizovou situaci a jeho názory byly velmi často citovány v mediích. V říjnu 2021 byl zvolen Akademickým senátem ČVUT v Praze do druhého funkčního období rektora ČVUT, které započal k 1. 2. 2022.

Zuzana Monika PETROVIČOVÁ

Zuzana Monika PETROVIČOVÁ    Head of Unit, Nuclear energy, nuclear waste and decommissioning, Directorate-General for Energy, European Commission

Zuzana Petrovičová získala titul MBA v oboru ekonomie a financí a magisterský titul v oboru mezinárodních vztahů na Univerzitě George Washingtona ve Washingtonu D.C. a má zkušenosti ze soukromého (bankovnictví a finance) i veřejného sektoru. Její kariéra ve veřejném sektoru se týkala ekonomických a finančních odborů Evropské komise a odboru pro energetiku. Od roku 2015 pracuje v oddělení "Jaderná energie, jaderné odpady a vyřazování z provozu" v rámci ředitelství pro "Jadernou energii, bezpečnost a ITER", kde od roku 2019 zastává funkci vedoucí oddělení. Hlavními činnostmi oddělení jsou ekonomické analýzy trhu EU s jadernou energií, vyřazování jaderných zařízení z provozu, nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem, jakož i obecné nastavení politiky v zadní části životního cyklu jaderných elektráren.

Andrzej SIDLO

Andrzej SIDLO    Chief Expert, Ministry of Climate and Environment, Republic of Poland, Nuclear Energy Department

Andrzej vystudoval Krakovskou ekonomickou univerzitu v Polsku, kde získal magisterský titul v bankovnictví (podnikové finance) a Francouzskou Lille University I, DESS v podnikovém managementu. Od roku 2012 byl na ministerstvu energetiky odpovědný za průmyslové záležitosti v oblasti polského jaderného programu: dodavatelský řetězec a jeho lokalizace, technické předpisy, analýza nedostatků v místních kompetencích, školicí aktivity pro místní průmysl a zahraniční expanzi na globálních jaderných trzích. V současnosti tato agenda přešla na ministerstvo klimatu a životního prostředí, kde Andrzej působí ve funkci hlavního experta. Před nástupem do vládního aparátu pracoval Andrzej 15 let jako projektový manažer v Polimex Mostostal a byl zodpovědný za řadu zahraničních projektů v petrochemickém, odpadním a energetickém sektoru, včetně jaderných.

Jan SKOPEČEK

Jan SKOPEČEK    místopředseda Poslanecké sněmovny, Parlament České republiky

Jan Skopeček absolvoval ekonomiku a management na Zemědělské fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a poté hospodářskou politiku a správu na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze rovněž zde absolvoval doktorské studium (Ph.D.). Z hlediska odborného zájmu se soustředí na dějiny ekonomického myšlení, teorii ekonomické integrace a ekonomii veřejného sektoru. Patří mezi přední ekonomické experty ODS. V politice působí již dvacet let, od roku 2017 je poslancem a od listopadu 2021 je místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Petr ZÁVODSKÝ

Petr ZÁVODSKÝ    generální ředitel a předseda představenstva dceřiných společností ČEZ, a.s. – Elektrárna Dukovany II, a. s., a Elektrárna Temelín II

Petr Závodský nastoupil do ČEZ, a.s. v roce 1994 na JE Temelín během výstavby prvních dvou bloků. Působil, mimo jiné, jako manažer projektu „Nezávislá verifikace a validace software bezpečnostních systémů“. V září 2006 přešel do nově vznikajícího útvaru připravujícího nové jaderné zdroje a byl zodpovědný za technickou část marketinkového průzkumu a přípravu dokumentace pro výběrové řízení. V dubnu 2009 se stal ředitelem útvaru Výstavba jaderných elektráren se zodpovědností za připravované jaderné projekty Skupiny ČEZ. V současnosti je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., která je dceřinou společností ČEZ, a. s. a jejímž úkolem je příprava, výstavba a provoz nového jaderného bloku v Dukovanech. Dále je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Elektrárna Temelín II, a. s. a místopředsedou představenstva ČEZ Bohunice a.s.